Deutschland - Berlin - Dauerserien - Ausgabe Heuss 3


Originalabbildung
BERLIN DS HEUSS 3 Nr 182 postfrisch WAAGR PAAR
07 Pfg Wert aus der Ausgabe Heuss III
Katalog: MICHEL (182)
Erhaltung: Postfrisch = **  (Postfrisch = **)
Einheit: Waagrechtes Paar  (Waagrechtes Paar)
Position:
Gummierung:
Geprüft: Nein
Qualität: Normal/Gut
Preis: 0.50
- 110413 -