Europa - Finnland - Finnland 1971 - 1980 - Finnland Jahrgang 1980


Originalabbildung
FINNLAND 1980 Nr 868 O
1,30 M Wert aus der Ausgabe Europa Gemeinschaftsausgaben CEPT 1980
Katalog: MICHEL (868)
Erhaltung: Eckstempel/Wellenstempel  (Eckstempel/Wellenstempel)
Einheit: Einzelstück  (Einzelstück)
Position:
Gummierung:
Geprüft: Nein
Qualität: Normal/Gut
Preis: 0.25
- 70268 -