Europa - Finnland - Finnland 1971 - 1980 - Finnland Jahrgang 1976


Originalabbildung
FINNLAND 1976 Nr 787 O
0,80 M Wert aus der Ausgabe Europa Gemeinschaftsausgaben CEPT 1975
Katalog: MICHEL (787)
Erhaltung: Eckstempel/Wellenstempel  (Eckstempel/Wellenstempel)
Einheit: Einzelstück  (Einzelstück)
Position:
Gummierung:
Geprüft: Nein
Qualität: Normal/Gut
Preis: 0.15
- 40188 -