U vindt ook het modelformulier voor herroeping op de achterkant van onze factuur! Gebruik bij voorkeur dit formulier voor uw herroeping en stuur het samen met de goederen en de factuur terug naar ons.


STANDAARDFORMULIER VOOR HERROEPING:Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Klaus Schneider
Briefmarkenversand
Höhenkirchener Str. 24
83620 Feldkirchen-Westerham
Faxnummer: 08063/206699
E-mailadres: ks@briefmarken-schneider.de

Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*):


Besteld op (*):

Ontvangen op (*):

Naam van de verbruiker(s):

Adres van de verbruiker(s):


Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht):

Datum:

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.


*