KATALOG AUSTRIA 1 REPUBLIKA 1922-1937:

Przegląd stron katalogu

ZNACZKI AUSTRIA 1922-1937
*